ความรู้เเบดมินตัน

แบดมินตัน


ประโยชน์การเล่นกีฬาแบดมินตัน
แบดมินตันก็เช่นเดียวกับกีฬาชนิดอื่นๆที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้เล่น ซึ่งสามารถสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้
ทำให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจทำให้มีสายตาและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วว่องไวทำให้เป็นผู้ที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ทำให้เป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจได้อยางรวดเร็วทันเวลาทำให้รู้จักแบ่งหน้าที่และรักษาหน้าที่ มีการร่วมมือกับผู้อื่นได้ดีสามารถเข้ากับคนอื่นได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทำให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ และรู้จักให้ ทำให้เป็นผู้ที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
วิธีการเล่น
“การจับไม้เเบดมินตัน”
ต้องจับไม้แบดมินตนให้ถูกวิธีเสียก่อน วิธีคือ ผู้ที่ถนัดมือขวาก็ใช้มือขวาจับโดยยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าเหมือนกับการจับมือกับบุคคลอื่นที่ถูกแนะนำให้รู้จักโดยให้นิ้วทั้ง 4 กำรอบด้ามไม้แบดมินตัน นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จะอยู่ตรงด้านสันของด้ามไม้แบดมินตันเป็นรูปตัว วี โดยตำแหน่งนิ้วหัวแม่มือจะทาบอยู่ทางด้านแบนของด้ามไม้แบดมินตัน
การจับลูกแบดมินตัน
การจับลูกขนไก่เป็นอุปกรณ์การเล่นกีฬาแบดมินตันและยังมีความสำคัญอย่างมากในการเสิร์ฟลูก
“การจับลูกขนไก่ที่นิยมกันมี3วิธีคือ”
1.จับที่หัวไม้คอร์กของลูก โดยใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลางจับลูก
2.จับที่ปลายขนไก่ด้านในของลูกโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้
3.จับโดยการวางลูกอยู่บนฝ่ามือ
การส่งลูกหน้ามือ
ผู้ที่จะส่งลูกจะยืนห่างจากเส้นกลางสนามและเส้นส่งลูกสั้นประมาณ 2-3 นิ้ว(ในกรณีเล่นประเภทคู่) และยืนห่างเส้นส่งลูกสั้นประมาณ 2-3 ฟุต(ในกรณีเล่นประเภทคู่)ยืนให้เท้าช้ายอยู่ข้างหน้าสำหรับผู้ที่ถนัดมือขวา ย่อเข่าเล็กน้อย เท้าทั้งสองข้างจะไม่ยกพ้นพื้นสนามเวลาส่งลูกใช้มือซ้ายจับลูกขนไก่ งอแขนพอประมาณ มือขวาเงื้อไม้ระดับเอวพร้อมที่จะส่งลูกตามองเป้าหมายที่จะส่งลูก ปลอยลูก พร้อมกับตวัดแขนมาข้างหน้าเมื่อไม้สัมผัสกับลูกให้กระดกข้อมือช่วยส่งลูก ไปยังทิศทางที่ต้องการ
การส่งลูกหลังมือ
ผู้ที่จะส่งลูกจะยืนห่างจากเส้นกลางสนามและเส้นส่งลูกสั้นประมาณ 2-3 นิ้ว.ยืนให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้าสำหรับผู้ที่ถนัดมือขวา ย่อเข่าเล็กน้อย เท้าทั้งสองข้างจะไม่ยกพ้นพื้นสนามเวลาส่งลูกใช้มือซ้ายจับลูกขนไก่ บริเวณปลายขนไก่ทางด้านซ้ายของลำตัวหลังมือด้านขวาอยู่ด้าน หน้า งอแขนพอประมาณ มือขวาเงื้อไม้ระดับเอวพร้อมที่จะส่งลูกตามองเป้าหมายที่จะส่งลูก ปลอยลูก พร้อมกับตวัดแขนมาข้างหน้าเมื่อไม้สัมผัสกับลูกให้กระดกข้อมือช่วยส่งลูก ไปยังทิศทางที่ต้องการ
การเล่นแบดมินตันเป็นกีฬาที่ฝึกให้ผู้เล่นได้ใช้ความแม่นยำ และการทรงตัว ทำให้ผู้เล่นได้รู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และการรู้อภัย เนื่องจากแบดมินตันเป็นกีฬาเล่นเป็นประเภททีมจึงเป็นการฝึกให้ผู้เล่นได้รู้จักการแบ่งหน้าที่และการรักษาหน้าที่ ตลอดจนมีการร่วมมือกับผู้อื่นได้ดี
คุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นนักแบดมินตันอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ คุณสมบัติด้านจิตใจหากผู้เล่นมีสุขภาพจิตที่ไม่แข็งแรงแล้ว สุขภาพร่างกายก็จะย่ำแย่ไปด้วย ฉะนั้นผู้เล่นต้องมีสุขภาพจิตเข้มแข็งก่อน จึงจะสามารถเป็นนักแบดมินตันได้ ซึ่งคุณสมบัติด้านจิตใจของการเป็นนักแบดมินตัน มีดังนี้
ผู้เล่นจะต้องมีความสนใจอย่างแรงกล้าในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นผู้เล่นจะต้องมีความอดทนต่อการฝึก และมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ท้อถอยต่อสถานการณ์ที่เสียเปรียบผู้เล่นจะต้องรู้และเข้าใจในความสามารถและข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อจะปรับปรุงแก้ไขผู้เล่นจะต้องมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ในการแข่งขันและข้อได้เปรียบเสียเปรียบได้เป็นอย่างดีผู้เล่นจะต้องมีความมั่นคงในอารมณ์อย่างสูง สามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออกได้เป็นอย่างดี ในขณะการแข่งขันผู้เล่นจะต้องมีไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์และปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนักกีฬาทุกคนเริ่มจากการมีใจรักและสนใจก่อน กีฬาแบดมินตันก็เช่นกันถ้าผู้เล่นไม่ได้สนใจ และไม่ชอบเล่นกีฬาประเภทนี้ ถ้าฝืนเล่นไปก็ทำให้ผู้เล่นไม่มีความสนุกในการเล่นอยู่ดี แต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้เล่นสนใจกีฬาชนิดนี้ ผู้เล่นก็จะตั้งใจและฝึกฝนจนพัฒนาตัวเองเป็นนักกีฬาที่ดีได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *