ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอล

ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอล
ผู้เล่นจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดทั้งต้องมี ไหวพริบดี อารมณ์มั่งคง สมาธิดี เชื่อมั่นนตนเอง แก้ปัญหาต่างๆได้และตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง ถ้าผู้เล่นมีอารมณ์มุทะลุดุดันขาดการตัดสินใจจะทำให้การผิดพลาดได้บ่อยๆถ้แข่งขันอาจจะทำให้แพ้ง่ายมากฟุตบอลเป็นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง ระบบต่างๆในร่างกายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น ระบบกล้างเนื้อ การหายใจ ขับถ่าย ไหลเวียนโลหิต ช่วยส่งเสริมกิจกรรมรวมเคลื่อนไหวธรรมชาติมนุษย์เกือบทุกชนิด เช่น การวิ่ง หลบหลีก หลอกล่อ การแย่ง การรับ การส่ง กระโดด การแตะ และยังกฎกติกาผู้เล่นต้องเคารพและปฏิบัติกฎกติกาการเล่นฟุตบอตย่อยช่วยสอนให้รู้จักความยุติธรรมปฏิบัติตนในขอบเขตอันพึงกระทำไปใช้ในชิวิตประจำวันด้ รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น อดกลั้น อนทน รับฟังคนอื่นเป็น ผู้นำและผู้ตามที่ดี หากทีมไดขาดความสามัคคีแล้วแข่งขันย่อยมีชัยชนะได้ยากมากขั้น
กติกาการเล่นฟุตบอล
จำนวนผู้เล่น 2 ชุดละไม่เกิน 11 คนและไม่น้อยกว่า 7 คนและมีผู้เล่นคนหนึ่งเป็นประตูเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นได้ 2 คนไม่ควรเปลี่ยนตัวเกิน 5 คนหรือขึ้นอยู่กับข้อตกลงจะเปลี่ยนตัวได้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินก่อนผู้รักษาประตูจะเปลี่ยนตัวเป็นผู้เล่นต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินก่อนถ้าผิดกติกาเปลี่ยนตัวต้องเตะโทษ 2 จังหวะ ณ ที่ลูกบอลอยู่ขณะที่ผู้ตัดสิเป่านกหวีดหยุด และจะต้องถูกคาดโทษด้วย
ผู้กำกับเส้น ทั้งสองคนต้องคนต้องได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ (การตัดสินเด็ดขาดอยู่ที่ผู้ตัดสิน) เป็นผู้แจ้งว่าฝ่ายใดมีสิทธิ์จะได้เตะมุม เตะจากประตู หรือทุ่มลูก ช่วยเหลือผู้ตัดสินและควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามกติกา (ผู้ตัดสินสามารถสั่งเปลี่ยนผู้กำกับเส้นได้) ต้องใช้ธงของเจ้าของสนามที่จัดแข่งขัน
ระยะเวลาการเล่น แบ่งเป็น 2 ตอนๆละ 45 นาที และหยุดพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที (ยกเว้นตกลงเป็นอย่างอื่น)
การเริ่มเล่น ผู้ตัดสินจะโยนหัวโยนก้อยผู้ชนะในการเสี่ยงจะมีสิทธิ์เลือกเล่นหรือเลือกข้างก่อนเมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเล่นแล้วผู้เล่นจะต้องแตะลูกบอล ณ จุดศูนย์กลางสนามไปแดนคู่ต่อสู้ไม่น้อยกว่า 1 รอบ และห้ามเล่นลูกบอลซ้ำจนกว่าจะถูกผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน หรือฝ่ายตรงข้ามก่อนจึงจะเล่นต่อไปได้ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างลูกบอลไม่น้อยกว่า 10 หลา ขณะเตะเริ่มเล่น เมื่อได้ประตูต้องเริ่มเล่นใหม่ในทำนองเดียวกัน โดยผู้เล่นคนหนึ่งของฝ่ายเสียประตูเป็นผู้เตะเริ่มเล่น เมื่อเริ่มครึ่งเวลาหลังต้องตั้งต้นเริ่มเล่นใหม่ โดยฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ได้เตะเริ่มเล่นในครึ่งเวลาแรก
การนับประตู ลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูเข้าไปในระหว่างเสาประตูทั้งสองข้าง และภายใต้คานประตูหมดทั้งลูก โดยผู้เล่นฝ่ายรุกไม่ได้ขว้าง หรือใช้มือ หรือแขนทำให้ลูกบอลนั้นเข้าประตู นอกจากผู้รักษาประตูซึ่งอยู่ภายในเขตโทษของตนเมื่อเสร็จการเล่นแล้ว ฝ่ายใดได้ประตูมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ ถ้าประตูเท่ากันจะเสมอกัน.
การล้ำหน้า ถ้าล่วงหน้าลูกบอลเข้าไปใกล้ประตูของคู่ต่อสู้ นอกจากผู้ล้ำหน้านั้นอยู่ในแดนของตนมีคู่ต่อสู้สองคนอยู่ใกล้เส้นประตูของเขามากกว่าที่ตนอยู่ ครั้งสุดท้ายฝ่ายที่อยู่ต่อสู้เป็นผู้ถูกลูกบอลนั้น หรือตนเป็นผู้เล่นลูกบอลนั้นเองผู้ล้ำหน้าได้รับลูกบอลโดยตรงจากการเตะจากประตู เตะจากมุม ลูกทุ่ม หรือลูกบอลที่ผู้ตัดสินทุ่ม (Drop Ball)

การเล่นที่ผิดกติกาและเสียมารยาท  ผู้เล่นคนใดเจตนากระทำผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 9 ข้อ จะถูกเตะโทษจังหวะเดียวโดยฝ่ายตรงข้าม และถ้าเกิดในเขตโทษจะต้องเตะโทษ ณ จุดโทษ ดังนี้ เตะ หรือพยายามเตะคู่ต่อสู้ ขัดขาคู่ต่อสู้ คือทำหรือพยายามทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงด้วยการใช้ขา หรือด้วยการหมอบลงข้างหน้าหรือข้างหลัง กระโดดเข้าหาคู่ต่อสู้ ชนคู่ต่อสู้อย่างรุนแรง หรือน่าหวาดเสียว ชนคู่ต่อสู้ข้างหลัง นอกจากคู่ต่อสู้นั้นเจตนากีดกัน ทำร้ายหรือพยายามจะทำร้ายคู่ต่อสู้ ฉุดหรือดึงคู่ต่อสู้ ผลักหรือดันคู่ต่อสู้ เล่นลูกด้วยมือ คือ ทุบ ต่อย ปัด เดาะลูกด้วยมือหรือแขน ผู้เล่นคนใดกระทำผิดนอกเหนือดังกล่าว ในข้อ 1 ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษ 2 จังหวะ
การทุ่ม เมื่อลูกบอลได้ออกนอกสนามหรือลอยในอากาศก็ตาม ให้ทำการทุ่ม ณ ที่ซึ่งลูกบอลนั้นได้ผ่านเส้นข้างออกไปห้ามยกเท้าในขณะทุ่มต้องหันหน้าเข้าสู่สนามในทิศทางที่จะทุ่มมือทั้งสองต้องปล่อยลูกบอลพร้อมกัน ห้ามล้ำเส้น (เหยียบเส้นได้แต่ห้ามเปิดเท้าเกิดช่องว่างในสนาม)ขณะทุ่มลูกบอลต้อยอยู่เหนือศรีษะและผ่านมาจากท้ายทอย ถ้าทุ่มผิดกติกาให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทุ่ม
การเตะจากประตู เมื่อ ลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูไปนอกสนาม นอกจากจะผ่านเข้าระหว่างเสาประตูทั้งสองภายใต้คานประตู ไม่ว่าจะกลิ้งหรือลอยไปในอากาศก็ตาม ฝ่ายรับจะได้ตั้งเตะภายในเขตประตูตรงจุดใดก็ได้ ต้องเตะลูกบอลครั้งเดียวให้ออกนอกเขตโทษ ห้ามส่งให้ผู้รักษาประตูรับในเขตโทษเตะลูกบอลครั้งเดียวเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามไม่นับว่าได้ประตูไม่มีการล้ำหน้า ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามห้ามล้ำมาในเขตโทษของผู้ตั้งเตะจากเขตประตู ถ้าผู้เล่นเตะลูกบอลตั้งเตะออกหลังเส้นประตูนอกเขตโทษตนเอง ให้ตั้งเตะใหม่
ถ้าผู้เตะลูกบอลตั้งเตะออกหลังเส้นประตูนอกเขตโทษของตนเอง ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะจากมุม
ลูกตายและลูกไม่ตาย ลูก ตาย คือ ลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างออกไปนอกสนามหมดทั้งลูก ไม่ว่าจะกลิ้งไปบนพื้นสนามหรือลอยไปในอากาศ หรือเมื่อผู้ตัดสินสั่งให้หยุดการเล่น ลูกไม่ตายนับตั้งแต่ได้เริ่มการเลนจนเลิกเล่น รวมทั้งกรณีที่ลูกบอลกระดอนจากเสาหรือคานประตู หรือมุมธงเข้ามาในสนาม หรือลูกบอลถูกผู้ตัดสิน ผู้กำกับเส้น ซึ่งอยู่ในสนาม และรวมถึงกรณีที่เข้าใจว่าทำผิดกติกาก็ต้องเล่นต่อไปจนกว่าจะมีการตัดสิน
อุปกรณ์ของผู้เล่น อุปกรณ์ของผู้เล่นมีดังต่อไปนี้ คือ เสื้อยืด หรือเสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น ถุงเท้ายาว สนับแข้ง และรองเท้าผู้เล่นจะต้องไม่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นอันตรายต้อผู้เล่นคนอื่น ๆ สนับแข้งจะต้องใส่ภายในถุงเท้ายาว และคลุมอย่างมิดชิด ซึ่งสนับแข้งจะต้องทำด้วยยางพลาสติก หรือสารสังเคราะห์ที่คล้ายคลึงกัน และสามารถป้องกันได้ ผู้รักษาประตูจะต้องสวมเสื้อที่มีสีแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่น ๆ รวมทั้งผู้ตัดสินอย่างเห็นได้ชัดเจน
ผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินต้องได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกติกาการแข่งขันทันทีที่เข้าสนามแข่งขัน และขณะพักการเล่นชั่วคราว ลูกตายหรือระงับการลงโทษ ตัดสินใจสั่งหยุดการเล่นชั่วคราว ตัดสินใจเตือน คาดโทษ และไล่ออกบันทึกการเล่น รักษาเวลา ชดเชยเวลาเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น ๆ และให้สัญญาณต่าง ๆ เป็นผู้อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าไปในสนามได้เป็นผู้ชี้ขาดเรื่องลูกฟุตบอลในการแข่งขัน
ลูกบอล ลูกบอลต้องกลม เปลือกนอกทำด้วยหนังหรือวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เล่นวัดรอบลูกบอลได้ 27 – 28 นิ้ว น้ำหนัก 396 – 453 กรัม
การเตะจากมุม เมื่อ ลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูไปนอกเขตสนาม โดยที่ฝ่ายรับเป็นผู้ถูกลูกบอลนั้นเป็นครั้งสุดท้าย ไม่ว่าจะกลิ้งไปบนพื้นดินหรือลอยในอากาศ นอกจากเข้าไปในประตู ให้ฝ่ายรุกนำลูกบอลไปเตะในเขตมุม ณ มุมธงใกล้กับที่ลูกบอลออกไป ห้ามทำให้เสาธงเคลื่อนที่ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างผู้เตะไม่น้อยกว่า 10 หลา ถ้าเตะลูกบอลครั้งเดียวเข้าประตู ถือว่าได้ประตู เตะลูกบอลไปถูกคานหรือเสาประตูกระดอนกลับมา ห้ามผู้เตะเล่นซ้ำผู้เตะจะเล่นลูกบอลซ้ำไม่ได้จนกว่าจะถูกผู้เล่นคนอื่นก่อน
การเตะโทษ การเตะโทษโดยตรง (จังหวะเดียว) เป็นการเตะครั้งเดียวลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้าม โดยที่ลูกบอลไม่ถูกผู้ใดก็นับว่าได้ประตูการเตะโทษโดยอ้อม (2 จังหวะ) เป็นการเตะครั้งเดียวลูกบอลเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามไม่นับว่าได้ประตู เว้นแต่ลูกบอลได้ถูกผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้เตะก่อนจะเข้าประตู ขณะเตะโทษผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอยู่ห่างลูกบอลไม่น้อยกว่า 10 หลาการเตะ ณ จุดโทษ จะต้องเตะ ณ จุดโทษ และผู้เล่นทุกคนนอกจากผู้เตะและผู้รักษาประตูของฝ่ายรับต้องอยู่ในสนาม แต่นอกเขตโทษ และห่างจากจุดโทษอย่างน้อย 10 หลา ผู้รักษาประตูฝ่ายรับต้องยืนให้เท้าทั้งสองไม่เคลื่อนที่บนเส้นประตูระหว่างเสาประของตนจนกว่าผู้เตะได้เตะลูกบอลแล้ว ผู้เตะต้องเตะไปข้างหน้า และจะเล่นลูกบอลครั้งที่ 2 ไม่ได้จนกว่าจะถูกผู้เล่นคนอื่นก่อน และลูกบอลจะต้องกลิ้งไปไม่น้อยกว่า 1 รอบ ลูกบอลจึงจะสมบูรณ์ ขณะจะทำการเตะโทษแล้วหมดเวลาการแข่งขัน ต้องเพิ่มเวลาสำหรับการเตะโทษ ณ จุดโทษ (ซ้ำไม่ได้)
กรณีละเมิดกติกาข้อนี้ ถ้าผู้เล่นฝ่ายรับละเมิดกติกา ให้เตะใหม่หากครั้งแรกเตะลูกบอลไม่เข้าประตู ถ้าผู้เล่นฝ่ายรุกละเมิดกติกา นอกกจากผู้เตะครั้งแรกลูกบอลเกิดขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *