วิธีการชำระเงิน / แจ้งชำระเงิน

โอนผ่านธนาคาร / ชำระเงินตู้ ATM : ธนาคารไทยพานิชย์

โอนชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : นายเอก เด่นเหมือนวงศ์
เลขบัญชี : 868-208408-2
ประเภทบัญชี : บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : นายเอก เด่นเหมือนวงศ์
เลขบัญชี : 402-364745-7
ประเภทบัญชี : บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี : นายเอก เด่นเหมือนวงศ์
เลขบัญชี : 966-009272-5
ประเภทบัญชี : บัญชีออมทรัพย์

แจ้งชำระเงิน