เบาะหุ้มเสาวอลเลย์บอล F.B.T.

3,800.00 บาท

จำนวน
คู่

-เบาะหุ้มเสา  วอลเลย์บอล FBT.

-สำหรับหุ้มเสาวอลเลยืบอล.

-หุ้มหนัง PVC.

-จำนวน 1 คู่