เน็ตวอลเลย์บอล รุ่น MV.111X MARATHON แข่งขันพิเศษ

450.00 บาท

จำนวน
อัน

คุณลักษณะเฉพาะ
▪️เน็ตวอลเลย์บอลรุ่นแข่งขันประหยัด มีลวดสลิง
▪️ทําด้วยเชือกสีดําอย่างดี ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 9.50 เมตร ช่องตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส 10 x 10 เซนติเมตร
▪️มีแถบหุ้มพลาสติกพีวีซีสีขาวอย่างดี ด้านบนกว้าง 5 เซนติเมตร ด้านล่างกว้าง 5 เซนติเมตร ด้านบนร้อย
ด้วยลวดสลิงด้านล่างร้อยด้วยเชือกไนล่อน
▪️มีชุดขอบลอย 2 ข้าง กว้าง 5 เซนติเมตร สามารถติดตั้งให้อยู่ในแนวเดียวกับเส้นขอบสนามได้เที่ยงตรง
มีหมุดยึด 2 คู่ ป้องกันการเคลื่อนออกจากตําแหน่งของขอบลอยในระหว่างการใช้งาน
▪️เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

#เน็ตวอลเลย์บอล #รุ่น MV.111X #MARATHON