เน็ตตาข่ายวอลเลย์บอล MV.111 MARATHON แบบแข่งขันพิเศษ รับรองโดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

560.00 บาท

จำนวน
ชุด

ตาข่ายวอลเล่ย์บอล MARATHON (มาราธอน) รุ่น MV.111
คุณลักษณะเฉพาะ ▪️ทําด้วยเส้นวัสดุไนล่อนอย่างดีสีดํา ถักเป็นช่องตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างxยาว ด้านละ 9.5-10 เซนติเมตร
– ขนาดของตาข่ายแต่ละผืน กว้าง 1 เมตร ยาว 9.50 – 9.60 เมตร
▪️มีแถบหุ้มด้านบนตามความยาวของตาข่าย ทําด้วยหนังพีวีซี (PVC) สีขาวความกว้าง 5 เซนติเมตร เย็บ ติดต่ออย่างคงทนถาวร ตามความยาวที่ปลายสุดของแถบหนังเจาะเป็นรูอย่างน้อยข้างละ 1 รู สําหรับร้อย เชือกเพื่อดึงให้แถบหุ้มตาข่ายถึง ด้านบนร้อยด้วยลวดสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 14 เมตร ด้านล่างร้อยด้วย เชือกไนล่อน
▪️มีแถบแสดงเขตสนามด้านข้างทั้งสองด้าน ทําด้วยหนังพีวีซี สีขาว ความกว้าง 5 เซนติเมตร มีกระดุมยึด สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อปรับตําแหน่งได้
▪️สามารถปรับความตึงของตาข่ายเพื่อดึงให้ช่องตาข่ายตึงอย่างสม่ําเสมอ โดยช่องตาข่ายทั้งสองข้างไม่ได้รับ ความเสียหาย
▪️เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

******รับรองโดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย **********

#เน็ตตาข่ายวอลเลย์บอล #MV.111 #MARATHON