เกมส์ A MATH ชุดปกติ

192.00 บาท

จำนวน
ชุด
Category

เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ รุ่นทั่วไป(กระดานกระดาษ)
ชุดนี้ประกอบด้วย ตัวเบี้ยพลาสติกมี 100 ตัว กระดานเป็นกระดาษแบบพับ(ไม่มีขอบกั้นเบี้ย) แท่นวางเบี้ยสองชุด พร้อมคำอธิบายวิธีการเล่น
เหมาะสำหรับระดับมัธยมขึ้นไป หรืออายุ 12 ปีขึ้นไป
สามารถเล่นได้ 2 คนหรือ 2 ทีม
ขนาดกล่อง 19x37x4 cm
ขนาดกระดาน 33×35 cm