ห่วงบาสเกตบอลเหล็กมีสปิง

1,800.00 บาท

ล้างค่า
จำนวน
คู่

-ห่ววงเหล็กหนา 6 หุน แบบสปริงธรรมดา

-ร้อยตาข่ายด้ายเหล็กดัดรุปตัวหนอน.

-เป็นห่วงบาสชนิดเเข่งขัน สามารถตั้งได้