สายสะพายกลองพาเหรด (อุปกรณ์กลอง)

55.00 บาท

จำนวน
อัน

– ใช้สำหรับสะพายกลองพาเหรด
– สามารถปรับความยาวได้

#สายสะพายกลองพาเหรด #อุปกรณ์กลอง