ลูกสนุ๊กเกอร์สีล้วนไต้หวัน

880.00 บาท

จำนวน
ชุด

ลูกสนุกเกอร์ 5 แดง เกรดไต้หวัน
ขนาดมารตฐาน 2 นิ้ว 1/16 – น้ำหนัก 5 ออร์น
**ลูกไต้หวัน คุณภาพดี เงางาม ไม่สึกกรอนง่ายเป็นลูกสนุกเกอร์ที่ใช้กันทั่วไปในการเล่นสนุกเกอร์
เป็นลูกสนุ๊กราคาถูกที่นิยมใช้กันทั่วไป

#ลูกสนุ๊กเกอร์ #สีล้วน #ไต้หวัน