ป้ายบอกคะเเนนวอลเลย์บอล

2,300.00 บาท

จำนวน
แผ่น

-ป้ายบอลคะเเนนวอลเลย์บอล

-ขนาด 0.80 เมตร x 1.20 เมตร

-ใช้สำหรับบอดคะเเนน

-กรอบป้ายทำจากอลูมิเนียม เข้ามุมกันกระเเทก

#ป้ายบอกคะเเนนวอลเลย์บอล #กีฬา