ป้ายบอกคะเเนนตะกร้อ

2,200.00 บาท

จำนวน
แผ่น

-ป้ายบอกคะเเนนตะกร้อ

-ขนาด 0.65 เมตร x 1.30 เมตร

-ใช้สำหรับเซปักตะกร้อ หรือ กีฬาอื่นๆได้

– #ป้าบอกคะเเนน #ตะกร้อ #กีฬา