ตาข่ายแฮนด์บอล YASHINO/CHADA

960.00 บาท

จำนวน
ชุด

ตาข่ายแฮนด์บอล YASHINO/CHADA (1ชุดมี 2 อัน)
ขนาด
กว้าง 3 เมตร
สูง 2 เมตร
ลึก 0.7 เมตร

ขนาดมาตรฐาน

#ตาข่ายแฮนด์บอลถูก #ตาข่ายแฮนด์บอลแข่งขัน #แฮนก์บอล #ตาข่าย #YASHINO