ตาข่ายประตูโกว์หนู CHADA/YASHINO

840.00 บาท

จำนวน
คู่

กว้าง 2.00 เมตร
สูง 1.00 เมตร
ลึก 0.60 เมตร
ขนาดของเส้นตาข่าย 2.5 mm

#ตาข่ายประตูโกว์หนู #CHADA #YASHINO