ขาแขวนกลอง แบบเกาะไหล่ CM STAND 101/100

2,260.00 บาท

จำนวน
ชุด

ขาแขวน กลองพาเหรด
รุ่น แบบเกาะไหล่
ราคาเต็ม 2700.-/ ชุด

#ขาแขวนกลอง #กลองใหญ่ #กลองพาเหรด #แบบเกาะไหล่ CM STAND 101/100