กลองพ่น กลองอนุบาล กลองพาเหรด

1,620.00 บาท

ล้างค่า
จำนวน
ชุด
SKU N/A Category

กลองอนุบาล

-4 หลัก 10 “CM 101

-4 หลัก 12 “CM 102

กลองพาเหลด

-4 หลัก 14 “CM 103

-6 หลัก 14 “CM105