กระบองไฟจราจร NEWSPORT

200.00 บาท

จำนวน
อัน

เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามท้องถนน ตำรวจ จราจร รปภ.
ตามลานจอดรถที่ควบคุมการเดินรถให้เห็นเด่นชัด
กระบองไฟกระพริบ มีน้ำหนักเบา
สามารถให้แสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน
ขนาด :
ยาว (รวมด้ามจับ) 54 ซม.
ด้ามจับ 20 ซม.

#กระบองไฟจราจร #NEWSPORT