สายสะพายกลองแบบไขว้ (อุปกรณ์กลอง)

144.00 บาท

จำนวน
เส้น

ใช้สายกับกลองใหญ่

#สายสะพายกลองแบบไขว้ #อุปกรณ์กลอง