ตะกร้อลอดห่วงชาย MARATHON MT250

258.00 บาท

จำนวน
ลูก

ตะกร้อแข่งขันลอดห่วงไทย ชาย
ควรใช้กับบล็อคตะกร้อเพื่อช่วยให้ตะก้อปริงตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
สามารถเล่นในสภาพแสงจำกัดได้
ผลิตจากเทคโนโลยี MICROTUBE TECHNOLOGY

รับรองการใช้แข่งขันอย่างเป็นทางการจาก
สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
สหภัณฑ์ตะกร้อนานาชาติ
สหภัณฑ์ตะกร้อเอเชีย

เป็นลูกเซปักตะกร้อ ลักษณะรูปทรงกลม ทำด้วยใยสังเคราะห์ชั้นเดียว
มี 12 รู กับ 20 จุดตัดไขว้
มีเส้นรอบวง 42-44 เซนติเมตร น้ำหนัก 170-180 กรัม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย

#ตะกร้อลอดห่วงชาย #MARATHON #MT250